Атестація з промбезпеки керівників і фахівцівнавчання, іспит

При виконанні робіт на ОПН (небезпечному виробничому об'єкті) необхідна не тільки його реєстрація, але й атестація з промбезпеки керівників і фахівців. Проводиться навчання та атестація в територіальному представництві Ростехнагляду (РТН). Також при наявності ліцензії на право освітньої діяльності з питань промислової безпеки навчання може проводити навчальний центр, але іспит проводиться обов'язково в РТН.

Кому і навіщо потрібна атестація в РТН?

Промислова безпека - це комплексний захід, спрямований на запобігання аваріям на об'єктах, чия діяльність представляє небезпеку для населення та навколишнього середовища. Тому до вирішення питань і проблем промбезпеки слід залучати кваліфікованих фахівців. Так, атестація в Ростехнагляді з подальшою видачею протоколу є обов'язковим для:

- керівників структурних підрозділів ОПН (навчання для всіх, починаючи від керівника організації, закінчуючи майстрами, бригадирами окремих виробничих ділянок);

- фахівцям, що здійснюють безпосередню роботу і обслуговування обладнання на ОПН (електроустановки, обладнання для нафто - і газопереробки, котельні та теплові енергоустановки, обладнання для підйому і переміщення готових виробів, матеріалів і заготовок по території підприємства).аттестация по промбезопасности руководителей и специалистов

Чинне законодавство визначає три види атестації:

 • первинна;
 • періодична;
 • позапланова або позачергова.
 • Первинної піддаються абсолютно всі працівники, що відносяться до перерахованих вище груп, протягом 1 місяця з дати прийому в штат або при переведенні на посаду, що знаходиться в даному переліку. Навіть якщо працівник був переведений з одного цеху в інший, де в одному цеху він був обслуговуючим персоналом, а в іншому став бригадиром, незалежно від того, чи змінилася специфіка виконання робіт або навчання буде вважатися первинним, як при вступі на роботу.аттестация в ростехнадзоре

  Періодична перевірка знань проводиться за деякими категоріями промбезпеки 1 раз в 3 роки, за іншими - 1 раз в 5 років. Періодичність встановлюється конкретними нормативними актами в галузі промислової безпеки. Наприклад, ПТЭЭП вимагає проведення атестації фахівця, відповідального за електрогосподарство, 1 раз в 5 років, а "Вимоги до теплових енергоустановки" свідчать, що відповідальна особа проходить атестацію 1 раз в 3 роки. Проводить Ростехнадзор тестування в тому ж порядку, що і при первинній атестації.

  Позачергова атестація

  Є багато ситуацій, при яких рівень та обсяг знань фахівця з промбезпеки недостатні для ведення діяльності підприємства. Прикладами таких ситуацій можуть бути:

  - установка нового обладнання;

  - зміни в технологічному процесі;

  - перерва у роботі понад півроку;

  - аварії та нещасні випадки на ОПН або інших небезпечних об'єктах, провідних ідентичну виробничу діяльність.гостехнадзор билеты

  Позачергова атестація з промбезпеки керівників і фахівців проводиться в загальному порядку, незалежно від дати останньої перевірки знань. За результатами атестації представник РТН видає новий протокол перевірки знань по необхідній області промбезпеки.

  Зміни в законодавстві, технології виробництва також свідчать про те, що необхідна експертиза промбезпеки. Ця процедура є обов'язковою для всіх організацій, діяльність яких освячена у Федеральному законі №116.

  Які підприємства потрапляють під ОПН?

  Наказом РТН № 233 від 2012 р. визначено галузі атестації з промбезпеки, а ФЗ № 116 - об'єкти, що відносяться до ОПН:

 • нафтогазова галузь;
 • металургія і машинобудування;
 • гірничодобувна галузь;
 • експлуатація посудин, що працюють під тиском, а також об'єктів споживання та розподілу газу;
 • експлуатація підйомного обладнання;
 • виробництво вибухових робіт;
 • гідротехнічна галузь;
 • експлуатація теплових енергоустановок;
 • експлуатація електроустановок.
 • Порядок процедури атестації

  Кожній перевірці знань передує навчання за спеціалізованими програмами, погодженими з РТН. Як тільки засвоєний матеріал програми, слухачі можуть з'явитися в РТН для проходження атестації.

  Атестація з промбезпеки керівників і фахівців ОПН проводиться як після навчання в освітній установі, так і у внутрішній комісії підприємства. Найпростіший і маловитратний спосіб - це підготовка у навчальному центрі. ростехнадзор тестированиеДо останнього випадку вдаються тоді, коли доводиться навчати велику кількість працівників з відривом від виробництва, що збільшує витрати роботодавця на навчання.

  Для цього необхідно виконати ряд заходів:

  1. Розробка навчальної програми з певної галузі промбезпеки, узгодження її з інспектором РТН.

  2. Атестація з промбезпеки керівників і фахівців, які будуть навчати і приймати попередній іспит безпосередньо на підприємстві (атестаційна комісія).

  3. Видача довідок-допусків до атестації в РТН.

  Проводиться атестація в Ростехнагляді обов'язково! Самостійно проводити перевірку знань і видавати протоколи заборонено. Недотримання даної вимоги, а також відсутність протоколів атестації на співробітників, допущених до виконання робіт, тягнуть за собою адміністративну відповідальність роботодавця за статтею 9.1 КоАП РФ. У такому разі мінімальний розмір штрафу становитиме 200 тис. рублів.

  Якщо підготовка здійснюється силами навчального центру, то роботодавцю залишається тільки організувати відвідування занять співробітниками, сплатити держмито за атестацію, скласти довідку-подання в РТН (дані про працівників, області промбезпеки, посади), а при успішній здачі іспиту - забрати протокол.

  Як підготуватися до атестації?

  Відвідування лекційних курсів по необхідній області промбезпеки не гарантує 100% підготовку до атестації. Атестація з промбезпеки керівників і фахівців спрямована на перевірку не тільки теоретичних знань, але і практичних навичок.

  У мережі можна знайти безліч сайтів з симуляторами питань з промбезпеки, розділених по областях. З їх допомогою можна дізнатися, який тип питань буде на тестуванні, їх кількість і складність. Також є цілі сайти, присвячені відповідей на всі питання з усіх областей атестації РТН. Гарантії правильності відповідей немає, тому на тестуванні слід покладатися на отримані теоретичні знання і практичний досвід.экспертиза промбезопасности

  Під час тестування в територіальному органі РТН заборонено користуватися будь-якими засобами доступу до мережі Інтернет, друкованими виданнями, відео - та аудіоматеріалами.

  Ростехнагляд і Держтехнагляд - одна і та ж державна структура?

  Якщо звернутися до повним найменуванням цих двох державних структур, то стане зрозуміло, що вони різні. В Держтехнагляді проводять атестацію для операторів навантажувачів, бульдозеристів, екскаваторників та інших спеціалізованих машин.

  Розміщує Держтехнагляд квитки на офіційному сайті по всім категоріям від B до E. Також ГТН надає послуги по постановці спецтехніки на державний облік, а також за проведення технічного огляду. Попередню підготовку перед атестацією проводять спеціалізовані навчальні центри та деякі автошколи, які мають ліцензію на даний вид освітньої діяльності.

  Іспит необхідно приходити здавати в Держтехнагляд. Квитки там доведеться вирішувати на комп'ютерах без можливості знайти відповідь в інтернеті.