Планування аудитуетапи і основні принципи

Планування аудиту являє собою процес підготовки до безпосереднього проведення перевірки господарюючого особи. На даному етапі фахівець визначає характерні риси та особливості бізнесу клієнта, на підставі чого підбирає конкретні методи і прийоми здійснення роботи.

Аудитор повинен з усією відповідальністю підійти до етапу планування, так як будь-яка помилка або недолік роблять неефективною і марною всю подальшу роботу. Крім того, варто розуміти, що результат перевірки при таких обставинах буде спотвореним. Чинне законодавство регулює планування аудиту. Федеральні стандарти передбачають необхідність складання загальної стратегії і детального тактичного плану її реалізації. Але в нормативних документах містяться лише загальні правила ведення перевірки, детальну інформацію кожна аудиторська фірма розробляє самостійно і закріплює в установчих документах.

Планування аудиту має підпорядковуватися головним принципам:

 • оптимальність;
 • комплексність;
 • безперервність.
 • Перший принцип передбачає наявність декількох варіантів методології аудиторської перевірки, що дозволяє вибрати найбільш раціональний і підходящий для компанії кожного господарюючого суб'єкта.

  Комплексність означає, що всі прийоми і методи аудиторської діяльності повинні бути спрямовані на досягнення головної задачі, а етапи перевірки - взаємодіяти один з одним.

  Відповідно, принцип безперервності передбачає таку організацію праці, при якій кожен аудитор створеної групи чітко виконує дане йому завдання, що забезпечує безперебійність процесу перевірки.

  Коли проводиться планування аудиту, необхідно скласти такі документи, як лист про здійснення перевірки, договір з аудитором на надання послуг, фінансову звітність юридичної особи, стратегічний і тактичний план. Насамперед, слід вислухати клієнта, дізнатися, чого він очікує від аудиторської перевірки, які аспекти його хвилюють в першу чергу, а також з'ясувати, чи є суттєві обставини, які можуть вплинути або вже впливають на ефективність роботи компанії. Потім фахівець проводить попередній аудит бухгалтерського балансу, щоб виявити відповідні методи для ретельного вивчення фінансової документації надалі. Тобто, наступає етап збору інформації про господарюючого суб'єкта. Аудитор має право опитати персонал клієнта, дізнатися цікаву інформацію безпосередньо у керівника або отримати дані у третіх осіб.

  Після оцінки зусиль і трудовитрат на конкретного клієнта аудиторська організація приймає рішення про доцільність співробітництва з ним і встановлює конкретну вартість своєї послуги. Цю інформацію вона повідомляє юридичній особі в листі про проведення перевірки. Але почати роботу аудиторська фірма може лише після відповідного листа, що складається у вигляді згоди або прохання, і підписання двостороннього договору.

  На етапі складання стратегічного та тактичного плану здійснюється обов'язковий аудит звітності, а також оцінюється система внутрішнього контролю підприємства. Спеціаліст на основі отриманих даних визначає допустимий межа спотворень та помилок, а також оцінює рівень ризику, тобто можливість видачі висновку в якості остаточного результату, не відповідає дійсності. Аудитор має право радитися з колегами з окремих питань або консультуватися з більш компетентними фахівцями. І на завершальній стадії наказом керівника аудиторської фірми затверджується група, яка буде реалізовувати розроблені програми перевірки.